Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản và thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng ngân sách địa phương.

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá tĩnh Thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá tĩnh Thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/9/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: Khu dân cư Cầu Đá tĩnh Thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 42 lô đất ở tại thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 42 lô đất ở tại thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 10/8/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 42 lô đất ở tại Thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: Khu dân cư Đồng Lãnh Mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: Khu dân cư Đồng Lãnh Mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 5/8/2022

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh Mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư làng mới thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư làng mới thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 3/8/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 03 lô đất ở tại: Khu dân cư làng mới thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/7/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Tin tức