Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản và thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng ngân sách địa phương.

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Cập nhật: 19/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 20 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm,  huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 20 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 12/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 20 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 4/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 4/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 27/2/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Tin tức