Quy chế đấu giá

Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại  khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 20/12/2021

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này thì Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thọ Xuân để giải quyết theo các quy định của Pháp luật hiện hành.