Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới Liên Sơn, Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới Liên Sơn, Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/1/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/1/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, Quy Xá, Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, Quy Xá, Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Cập nhật: 28/12/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, thôn Quy Xá, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 22/12/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 24/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 22/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư mới xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn,  tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư mới xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư mới xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất ở tại Khu Trung tâm văn hoá thể thao và đất ở dân cư Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất ở tại Khu Trung tâm văn hoá thể thao và đất ở dân cư Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 3/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất ở tại Khu Trung tâm văn hoá thể thao và đất ở dân cư xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư mới Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư mới Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 2/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư mới xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, Định Liên, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, Định Liên, Yên Định

Cập nhật: 31/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 27/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 27/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 23/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở tại Điểm dân cư Thành Thiện, Thiệu Thành,Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở tại Điểm dân cư Thành Thiện, Thiệu Thành,Thiệu Hóa

Cập nhật: 13/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại khu xen cư Vực Phác, Định Liên, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại khu xen cư Vực Phác, Định Liên, Yên Định

Cập nhật: 3/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại khu xen cư thôn Vực Phác, xã Định Liên, huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 15/9/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, Hổ Thôn, Định Hưng, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, Hổ Thôn, Định Hưng, Yên Định

Cập nhật: 6/9/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định.

Thông báo đấu giá lần 2 đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 29/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá lần 2 quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 24/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đợt 2)

Hiện có 68 bài viết. Bạn đang ở trang 1/4
1 2