Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 19/6/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/6/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 28/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 28/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 28/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, Hoằng Hà, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, Hoằng Hà, Hoằng Hóa

Cập nhật: 9/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, Thiệu Thành, Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, Thiệu Thành, Thiệu Hóa

Cập nhật: 2/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá LẦN 2 quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá LẦN 2 quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 25/4/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 25/4/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu xen cư giáp Quốc lộ 47, thôn Hữu Lễ 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu xen cư giáp Quốc lộ 47, thôn Hữu Lễ 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 17/4/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu xen cư giáp Quốc lộ 47, thôn Hữu Lễ 4 Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Cập nhật: 19/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 20 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm,  huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 20 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 12/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 20 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 4/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 4/3/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 27/2/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới Liên Sơn, Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới Liên Sơn, Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/1/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/1/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, Quy Xá, Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, Quy Xá, Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Cập nhật: 28/12/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, thôn Quy Xá, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 22/12/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 24/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Hiện có 83 bài viết. Bạn đang ở trang 1/5
1 2