Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, Định Liên, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, Định Liên, Yên Định

Cập nhật: 31/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 27/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 27/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 23/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở tại Điểm dân cư Thành Thiện, Thiệu Thành,Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở tại Điểm dân cư Thành Thiện, Thiệu Thành,Thiệu Hóa

Cập nhật: 13/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại khu xen cư Vực Phác, Định Liên, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại khu xen cư Vực Phác, Định Liên, Yên Định

Cập nhật: 3/10/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại khu xen cư thôn Vực Phác, xã Định Liên, huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 15/9/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, Hổ Thôn, Định Hưng, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, Hổ Thôn, Định Hưng, Yên Định

Cập nhật: 6/9/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định.

Thông báo đấu giá lần 2 đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 29/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá lần 2 quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 24/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đợt 2)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 9/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất ở tại khu xen cư thôn Vực Phác, Định Liên, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất ở tại khu xen cư thôn Vực Phác, Định Liên, Yên Định

Cập nhật: 3/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất ở tại khu xen cư thôn Vực Phác, xã Định Liên, huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 1/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh, Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh, Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 1/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu tái định cư Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu tái định cư Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 1/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Thôn Phù Lưu và Mỹ Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Thôn Phù Lưu và Mỹ Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Cập nhật: 17/7/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Thôn Phù Lưu và thôn Mỹ Xuyên, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 6/7/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở lâu dài tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá 14 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh,  xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá 14 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/6/2023

Công ty Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 19/5/2023

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 95/MBQH-UBND ngày 25/12/2020 (Mặt bằng Kim Quỳ 02)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bòng Sơn, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bòng Sơn, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá

Cập nhật: 22/4/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá 14 thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hiện có 78 bài viết. Bạn đang ở trang 2/4
1 2 3