Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu tái định cư Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu tái định cư Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 1/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Thôn Phù Lưu và Mỹ Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Thôn Phù Lưu và Mỹ Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Cập nhật: 17/7/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Thôn Phù Lưu và thôn Mỹ Xuyên, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 6/7/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở lâu dài tại Khu tái định cư xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá 14 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh,  xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá 14 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/6/2023

Công ty Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lũy thôn Thành Vinh, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 19/5/2023

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 95/MBQH-UBND ngày 25/12/2020 (Mặt bằng Kim Quỳ 02)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bòng Sơn, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bòng Sơn, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá

Cập nhật: 22/4/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá 14 thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 29/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 95/MBQH-UBND ngày 25/12/2020

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 18/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 18/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 18/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Khu dân cư chợ Phủ Thọ (khu 1) và Khu đất đội thuế cũ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Khu dân cư chợ Phủ Thọ (khu 1) và Khu đất đội thuế cũ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 17/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Khu dân cư chợ Phủ Thọ (khu 1) và Khu đất đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Tràng thôn Thành Vinh, Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Tràng thôn Thành Vinh, Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 17/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Tràng thôn Thành Vinh, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án tại Thôn 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án tại Thôn 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 27/2/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá tài sản thi hành án tại Thôn 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định

Cập nhật: 22/2/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất ở tại Khu dân cư, tái định cư đồng Ao Kho, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất ở tại Khu dân cư, tái định cư đồng Ao Kho, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá

Cập nhật: 6/2/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất ở tại Khu dân cư, tái định cư đồng Ao Kho, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 16/12/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 16/12/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 16/12/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 01 lô đất ở tại: Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 1/11/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 1/11/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Dọc Hàng thôn 3 phúc bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Hiện có 64 bài viết. Bạn đang ở trang 2/4
1 2 3