Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 Thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 Thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/5/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại: thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 Thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 Thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 11/1/2021

Công ty đấu giá Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng của 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 tại: thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 11/1/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện có 23 bài viết. Bạn đang ở trang 2/2
1 2