Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn  Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 30/12/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 13 lô tại: thôn Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 10/12/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 27 lô đất tại: Khu dân cư Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 8/11/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Mặt bằng xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Mặt bằng xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/10/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân cư năm 2019 tại Thôn 11, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân cư năm 2019 tại Thôn 11, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/9/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: thôn 11, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2020 Thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2020 Thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 16/6/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2020 tại: thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 Thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 Thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/5/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại: thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 Thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 Thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 11/1/2021

Công ty đấu giá Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng của 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 tại: thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 11/1/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện có 29 bài viết. Bạn đang ở trang 2/2
1 2