Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư làng mới thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư làng mới thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 3/8/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 03 lô đất ở tại: Khu dân cư làng mới thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/7/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 79 lô đất ở Tại khu dân cư Đồng Cửa Đình Thôn Giao Sơn, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 79 lô đất ở Tại khu dân cư Đồng Cửa Đình Thôn Giao Sơn, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa

Cập nhật: 11/7/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín thông báo đấu giá Quyền sử dụng của 79 lô đất ở tại: Khu dân cư Đồng Cửa Đình Thôn Giao Sơn, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 03 lô đất ở Tại khu dân cư thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 73/MBQH-UBND)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 03 lô đất ở Tại khu dân cư thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 73/MBQH-UBND)

Cập nhật: 27/6/2022

Đấu giá quyền sử dụng của 03 lô đất ở tại: Khu dân cư thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô nhãn hiệu ford, biển kiểm soát 36B-1329

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô nhãn hiệu ford, biển kiểm soát 36B-1329

Cập nhật: 8/6/2022

Thanh lý xe ô tô nhãn hiệu ford, đăng ký xe ô tô số: 001040 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 20/03/2008, tên chủ xe là: T.Tâm Văn Hóa TDTT Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất ở tại Khu Đồng Bông, thôn Mật Thôn và điểm dân cư Ao Sào thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất ở tại Khu Đồng Bông, thôn Mật Thôn và điểm dân cư Ao Sào thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 8/6/2022

Đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại: Khu Đồng Bông, thôn Mật Thôn và điểm dân cư Ao Sào thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 4/5/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Đấu giá quyền sử dụng của 14 lô đất ở tại: Khu công sở và đất ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Thuộc MBQH số 872 ngày 11/06/2021 xã Xuân Thiên)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân tập trung xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân tập trung xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 27/4/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân tập trung xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại : Khu phố 3, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại : Khu phố 3, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 21/4/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 08 lô đất tại Khu Phố 3, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đất ở Ao lẻ thôn trung thôn 2, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đất ở Ao lẻ thôn trung thôn 2, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 15/4/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng của 21 lô đất ở tại: Khu đất ở Ao lẻ thôn trung thôn 2, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Mặt bằng xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Mặt bằng xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cập nhật: 28/1/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 02 lô tại: Điểm dân cư khu vực Đầu cầu Thiệu Lý, thôn 2, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn  Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 30/12/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 13 lô tại: thôn Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 10/12/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 27 lô đất tại: Khu dân cư Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 8/11/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Mặt bằng xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Mặt bằng xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/10/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân cư năm 2019 tại Thôn 11, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân cư năm 2019 tại Thôn 11, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/9/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: thôn 11, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2020 Thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2020 Thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 16/6/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2020 tại: thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 Thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 Thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/5/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại: thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 Thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 Thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 11/1/2021

Công ty đấu giá Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng của 21 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2018 tại: thôn Đô xá, xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 11/1/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện có 40 bài viết. Bạn đang ở trang 2/2
1 2