Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 11/1/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 43 lô đất Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019, xã Định Hải, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

2. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục )

   -    Diện tích: 111mđến 162,5m2/01 lô đất

-         Giá khởi điểm: Từ 162.500.000 đồng đến 260.000.000đồng/01 lô

-         Tiền đặt trước:Từ 30.000.000đồng/01hồ sơ đến 50.000.000đồng/01 hồ sơ

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000đồng/01hs đến 200.000đồng/01 hồ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại.

4. Thời gian và mục đích sử dụng đất

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Mục đích sử dụng: Đất ở

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá một vòng đấu ; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở UBND xã Định Hải: Từ ngày 13/01/2021 đến hết ngày  28/01/2021 (Trong giờ hành chính)

+ Tại công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 13/01/2021 đến hết ngày 30/01/2021 (Trong giờ hành chính)

(Chốt hồ sơ tại UBND xã Định Hải từ 13h30 phút đến 16h30 phút ngày 28/01/2021)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/01/2021 đến ngày 21/01/2021
-  Địa điểm tại UBND xã
Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.(Trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

 

 

 

 

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong thời hạn 3 ngày: ngày 28/01/2021; ngày 29/01/2021 và ngày 01/02/2021

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản:  0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa

+ Nội Dung nộp tiền: [ Họ tên người tham gia đấu giá] – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Định Hải.

09. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

(Khoản tiền đặt trước hợp lệ khi tiền đã được báo nổi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trước ngày mở phiên đấu giá)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 7h30 ngày 02/02/2021     

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Định Hải , huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng  lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo  CMND /CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc và giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có)

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá:

- Công ty sẽ thông báo tại phiên đấu giá (khách hàng đến nhận tiền xuất trình CMND và phiếu thu tiền đặt trước hợp lệ)

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Đấu giá viên: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, khu 5,thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989721669  hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).