Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 20/12/2021

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này thì Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thọ Xuân để giải quyết theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

 

 Điều 1: Tài sản, địa điểm, vị trí, mục đích và thời hạn sử dụng khu đất đấu giá.

 

1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. Địa điểm, vị trí khu đất đấu giá.

Khu đất đấu giá gồm 27 lô thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Kèm theo MBQH chi tiết của UBND huyện Thọ Xuân) cụ thể:

+ Từ lô số 39 - đến lô số 65

3. Diện tích khu đất:

- Tổng diện tích đấu giá: 4.615,5m2 thuộc Khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

4. Mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất.

a. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

b. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

c. Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trọng điểm của địa phương.

Điều 2: Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá.

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: Từ 450.000.000 đồng - đến 792.000.000 đồng (kèm theo danh mục lô đất tổ chức đấu giá)

   (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Điều 3: Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá.

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 đồng - 500.000 đồng/01 hồ sơ. Hồ sơ đã mua không được hoàn trả hoặc không được đổi lại.

2. Tiền đặt trước, bước giá

- Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng - 158.000.000 đồng /01 hồ sơ.

- Bước giá: (áp dụng với trường hợp có từ 2 khách hàng trở lên có cùng mức giá trả bằng nhau đối với 01 lô đất)

     Là phần chênh lệch giữa mức giá công bố cho vòng đấu tiếp theo so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề). 1% đối với hộ gia đình, cá nhân cộng với mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó

Điều 4: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Thời gian xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 18/12/2021 tại trụ sở UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 5: Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Tại UBND xã Xuân Thiên: Vào sáng ngày 15/12/2021; sáng ngày 17/12/2021 và sáng ngày 24/12/2021(Trong giờ hành chính).

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 25/12/2021 (Trong giờ hành chính)

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá xin lưu ý về thời gian mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ để nộp tiền đặt trước vào tài khoản cho phù hợp với thời gian đã quy định.

Điều 6: Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá.

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

      - Tất cả các cá nhân và hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

      - Đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, Khoản 1, khoản 3 và khoản 6 Điều 4 của Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 17/9/2021.

2. Điều kiên được đăng ký tham gia đấu giá.

-  Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu quy định, phù hợp với mặt bằng đấu giá; trong đơn cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch,
đúng tiến độ, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về
tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá Có bản cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá
không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách
khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

- Một cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất (nhưng phải nộp tiền phí đấu giá và tiền đặt cọc tương ứng với số lô tham gia), trong một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

Hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng có tên trong danh sách mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 7: Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trong các ngày 23/12/2021; ngày 24/12/2021 và ngày 27/12/2021.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá]- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xã Xuân Thiên.

Điều 8: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người không được đăng ký tham gia đấu giá:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín phát hành (có dấu đỏ). Đơn đề nghị tham gia đấu giá ghi rõ lô đất đấu giá.

- Chứng minh nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu chứng thực.

- Bản cam kết sau khi trúng đấu giá sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch, tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại quy chế này và các quy định hiện hành khác của pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo vệ đất đai.

2. Điều kiện được tham dự đấu giá:

- Phải nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 8 quy chế.

- Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, Điều 6 quy chế này.

- Nộp đủ tiền đặt trước, tham gia đấu giá theo quy định.

- Chứng minh được chủ thể tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia hoặc có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Trong 01 lô đất đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người khác, người được uỷ quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của 01 người tham gia đấu giá.

3. Người không được đăng ký tham gia đấu giá.

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đấu giá không làm chủ được hành vi của mình.

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản điều hành cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d. Cha, me, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột, của người quy định tại điểm c khoản này.

đ. Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người không thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định.

Điều 9: Nguyên tắc, hình thức, phương thức đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá.

- Đấu giá đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

 - Phiên đấu giá của từng lô đất chỉ được tổ chức khi lô đất đó có ít nhất từ 2 (hai) khách hàng trở lên đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.               

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng tham gia đấu giá.

2. Hình thức đấu giá.

  - Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín, đấu 01 (một) vòng duy nhất, khách hàng bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, khi hết người đấu giá bỏ phiếu; công ty mở thùng phiếu kiểm tra, kiểm đếm số phiếu phát ra và phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất của từng lô đất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và công bố người trúng đấu giá (là người trả giá cao nhất của lô đất đó). Lô đất có người trúng đấu giá là lô đất phải có tối thiểu hai phiếu trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm. Trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên trả giá cao nhất bằng nhau. Đấu giá viên sẽ tổ chức cho tiến hành bốc thăm để chọn khách hàng trúng đấu giá.

- Khách hàng chỉ được trả giá những lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong tờ đơn.

* Trường hợp người trả giá cao nhất từ chối mua.

- Tại cuộc đấu giá, trường hợp người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả, thì đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá thông báo truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước của người này. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá tổ chức lại cuộc đấu giá ngay sau đó và bắt đầu từ giá khởi điểm (là giá của người trả giá cao nhất liền kề trước đó).

- Trong trường hợp người trả giá cao nhất liền kề và những người tham gia đấu giá còn lại từ chối đấu giá tiếp thì đấu giá viên sẽ thông báo chấm dứt cuộc đấu giá.

- Trường hợp sau khi cuộc đấu giá kết thúc, người đã được công bố trúng đấu giá và có văn bản từ chối mua, thì người trả giá cao nhất liền kề (theo biên bản trúng đấu giá) sẽ được xem xét phê duyệt là người trúng đấu giá bổ sung khi có đủ các điều kiện sau:

+ Giá của người trả giá cao nhất liền kề không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối cùng.

+ Mức giá trả của người trả giá cao nhất liền kề cộng với khoản tiền đặt trước tối thiểu phải bằng mức giá đã trả giá cao nhất của người trúng đấu giá từ chối mua.

+ Người trả giá cao nhất liền kề đồng ý mua.

- Trong trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá liền kề bằng nhau, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc đấu giá coi như không thành

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 10: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá;

 Bắt đầu từ 08h00 ngày 28 tháng 12 năm 2021

2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Tại Hội trường công sở UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 11: Quy định về giá trả, phiếu trả giá hợp lệ

1. Khách hàng phải ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu trả giá (Mẫu phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín phát hành).

 2. Số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải thống nhất, rõ ràng, trường hợp số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ khác nhau thì số tiền ghi bằng chữ là căn cứ để xác định số tiền khách hàng đã trả giá. Nếu cả số tiền ghi bằng số và bằng chữ không rõ ràng thì phiếu không hợp lệ (Trường hợp khách hàng cố ý ghi thông tin trong phiếu trả giá: Giá trả bằng số, bằng chữ, lô đất đăng ký….không rõ ràng thì sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật)

3. Mức trả giá không được thấp hơn giá khởi điểm của từng vòng đấu giá được tính theo giá khởi điểm trên lô.

4. Thời gian ghi phiếu đấu giá viên thông báo tại phiên đấu giá

Điều 12: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá;

a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá.

b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d. Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 13: Khách hàng không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Điều 14: Quyền, nghĩa vụ của đối tượng người trúng đấu giá và tiến độ nộp tiền sử dụng đất.

1. Quyền lợi:

Được Nhà nước giao đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và hồ sơ đất đai theo quy định, được hưởng các quyền khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Nghĩa vụ:

- Phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Phương án này và nội dung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh; Nội quy đấu giá đất của Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và các cam kết khi tham gia đấu giá; nộp tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký kết khi trúng đấu giá.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng, môi trường, kiến trúc và các văn bản hiện hành  khác của Pháp luật .

- Phải nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất

+ Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 100% tiền sử dụng đất.

+ Trong thời hạn trên, nếu người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ theo thông báo thì bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Xử lý vi phạm trong đấu giá tài sản.      

1. Khách hàng đăng ký, tham dự đấu giá vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước về bán đấu giá và vi phạm các quy định tại Điều 13 quy chế này thì bị xử lý khoản tiền đặt trước đã nộp theo quy định và không được phép tham dự đấu giá đất

2. Khách hàng trúng đấu giá vi phạm những nội dung trong Bản cam kết đã ký thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật hoặc huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá.

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý gây khó khăn, trở ngại cho đối tượng tham dự đấu giá đất, cho người nộp tiền sử dụng đất, chiếm dụng, tham ô tiền sử dụng đất; làm sai lệch hồ sơ, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật./.

Điều 16: Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được UBND huyện Thọ Xuân chấp thuận, những nội dung khác chưa quy định trong Quy chế này được áp dụng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Người điều hành cuộc bán đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, khách hàng tham gia đấu giá chấp hành đúng các điều khoản Quy chế này.

3. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này thì Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thọ Xuân để giải quyết theo các quy định của Pháp luật hiện hành./.