Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 10/12/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 27 lô đất tại: Khu dân cư Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: Khu dân cư Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 27 lô đất ở tại: Khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục)

  - Diện tích: 150m2 - 180m2/01 lô đất

  - Giá khởi điểm: Từ 450.000.000 đồng đến 792.000.000 đồng/01 lô đất

  - Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng - 158.000.000 đồng/01 hồ sơ

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng - 500.000 đồng/01 hồ sơ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại.

4. Mục đích và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (Một) vòng duy nhất ; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 quy chế đấu giá)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại UBND xã Xuân Thiên: Vào sáng ngày 15/12/2021; sáng ngày 17/12/2021 và sáng ngày 24/12/2021 (Trong gi hành chính)

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 25/12/2021 (Trong giờ hành chính)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 18/12/2021

  - Địa điểm tại UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

       Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 23/12/2021; ngày 24/12/2021 và ngày 27/12/2021.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá]- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xã Xuân Thiên.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 28/12/2021

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

(Khách hàng lưu ý khi đi đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc, giấy nộp tiền gốc và giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) và giấy xét nghiệm âm tính còn trong thời hạn quy định).

11. Công tác đảm bảo phòng chống dịch

- Thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế đó là” Khẩu Trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

- Tất cả người đến tham gia cuộc đấu giá bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính SAR-COV 2 trong vòng 48 giờ đối với kết quả xét nghiệm test nhanh; 72 giờ đối với kết quả xét nghiệm PCR (Tính từ thời điểm có kết quả test nhanh hoặc PCR đến khi tiến hành cuộc đấu giá). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện để làm xét nghiệm hoặc lựa chọn test nhanh tại các cơ sở y tế có thẩm quyền và tự trả kinh phí xét nghiệm.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Đấu giá viên: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989721669  hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).

Tin liên quan