Thông báo đấu giá QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 131898 do UBND huyện Vĩnh Lộc cấp ngày 28/06/2016

Cập nhật: 10/7/2024

 1: Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín;

Địa chỉ: Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2: Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu từ 08h30 ngày 26/07/2024. Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3: Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: * QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 131898 do UBND huyện Vĩnh Lộc cấp ngày 28/06/2016 vào sổ số GCN 00211/QSDĐ/1200/QĐ-UBND. Ngày 19/04/2022 Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận chuyển nhượng cho Ông Trịnh Đăng Cường.

4: Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá

- Giá khởi điểm: 157.500.000 đồng

- Tiền đặt trước: 31.000.000 đồng

-Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

5: Mục đích, thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 60 m2; đất trồng cây lâu năm: 230 m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở Lâu dài; Đất trồng CLN (Đến tháng 10/2063)

6: Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 23/07/2024 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm tại: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc và Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

7: Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: vào các ngày 23/07/2024; ngày 24/07/2024 và đến 16h30 ngày 25/07/2024. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín số: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa.

8: Điều kiện, cách thức đăng kí tham gia đấu giá:

Khách hàng phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo quy định (chi tiết theo Điều 6 và Điều 8 Quy chế đấu giá).

9: Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: 2.000.000 đồng

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, Tiểu khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định Số ĐT: 0989.721.669  hoặc 02373 510 368