Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Hải và bà Vũ Thị Tuyết Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Cập nhật: 10/7/2024

1: Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín;

Địa chỉ: Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2: Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu từ 08h00 ngày 26/07/2024. Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3: Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận QSD đất số BE 139733 do UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/04/2011 mang tên ông Nguyễn Văn Hải và bà Vũ Thị Tuyết.

4: Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá

- Giá khởi điểm giảm giá lần 4: : 848.299.247 đồng (Tám trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, hai trăm bốn mươi bảy đồng).

- Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

-Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

5: Mục đích, thời hạn sử dụng đất:

-Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 200 m2; đất trồng cây lâu năm: 384,2 m2

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng CLN: 50 năm (Đến tháng 10/2043)

6: Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 23/07/2024 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm tại: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc và Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

7: Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: vào các ngày 23/07/2024; ngày 24/07/2024 và đến 16h30 ngày 25/07/2024. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín số: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa.

8: Điều kiện, cách thức đăng kí tham gia đấu giá:

Khách hàng phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng thời gian quy định.

9: Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: 5.000.000 đồng

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, Tiểu khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định Số ĐT: 0989.721.669  hoặc 02373 510 368