Thông báo đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/6/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín.

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thiệu Hóa.

Địa chỉ: thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, địa điểm, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Thuộc MBQH số 2199/QĐ-UBND ngày 20/6/2022).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

4. Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Các lô đất đấu giá được phê duyệt tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về việc phê Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/06/2024 đến ngày 20/06/2024.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá Thuộc MBQH số 2199/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về việc phê Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

(Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ trực tiếp với công ty đấu giá hợp danh Bảo tín trong thời gian trên để được hướng dẫn). (Trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND xã Thiệu Chính: Sáng ngày 19/06/2024, sáng ngày 26/06/2024, sáng ngày 27/06/2024 và sáng ngày 28/06/2024 (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h15).

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 13/06/2024 đến 17h00 ngày 29/06/2024 (Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00)

(Khách hàng lưu ý thời gian chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã Thiệu Chính: Từ 8h00 đến 11h15 sáng ngày 28/06/2024).

7. Diện tích, Giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

Diện tích từ: 113,01 m²/ 01 lô đất đến 175,76m²/ 01 lô đất

Giá khởi điểm: Từ 531.147.000 đồng/01 lô đất đến 1.065.240.000 đồng /01 lô đất.

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: Từ 106.229.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 213.048.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 27/06/2024; ngày 28/06/2024; và đến 16h30 phút ngày 01/07/2024.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá-CMND/CCCD] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Thiệu Chính.

(Khách hàng lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá “báo có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín chậm nhất là đến 16 giờ 30 phút ngày 01/07/2024)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá 01 (Một) vòng; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 Quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thuộc trường hợp được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng thời gian quy định.

(Chi tiết theo Điều 6 Quy chế đấu giá)

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 02/07/2024.

- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường UBND xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc; hợp đồng ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có).

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín; Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa; Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).

(Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đăng tải thông báo này lên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)