Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, Hoằng Hà, Hoằng Hóa

Cập nhật: 9/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hoằng Hóa, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 3. Tài sản đấu giá, địa điểm, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Quyền sử dụng của 07 lô đất ở tại: Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

4. Mặt bằng quy hoạch: Thuộc MBQH số 26/MBQH-UBND được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt ngày 19/4/2021.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 22/05/2024 đến ngày 23/05/2024.
Địa điểm
: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ với UBND xã Hoằng Hà, công ty để được hướng dẫn). (Trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND xã Hoằng Hà: Từ ngày 16/05/2024 đến 11h15 ngày 06/06/2024 (Trong giờ hành chính)

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 13/05/2024 đến 17h00 ngày 07/06/2024  (Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều 13h30 đến 17h00)

(Khách hàng lưu ý thời gian chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã Hoằng Hà: Từ 08h00 đến 11h15 sáng ngày 06/06/2024).

7. Diện tích, Giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

Diện tích: Từ 150 m²/01 lô đất -  183,10 m²/01 lô đất.

Giá khởi điểm: Từ  540.000.000 đồng/01 lô đất - 790.992.000 đồng/01 lô đất.

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: Từ  108.000.000 đồng/01 lô đất -  158.198.000 đồng/01 lô đất.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 05/06/2024; ngày 06/06/2024 và đến 17h00 ngày 07/06/2024.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá-CMND/CCCD] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Hoằng Hà.

(Khách hàng lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá “báo có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín chậm nhất là đến 17 giờ 00 phút ngày 07/06/2024)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá: Đấu giá một vòng; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 Quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thuộc trường hợp được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng thời gian quy định.

(Chi tiết theo Điều 6 Quy chế đấu giá)

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 10/06/2024

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; chứng từ xác định việc đã nộp tiền đặt trước, hợp đồng ủy quyền đấu giá (nếu có).

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín; Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa; Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).