Thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 27/2/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyệnYên Định, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, địa điểm, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu dân cư Duy­ên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

4. Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định thuộc mặt bằng quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 và điều chỉnh tại Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/03/2024 đến ngày 08/03/2024.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá khu dân cư Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

(Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ với UBND xã Định Liên, công ty để được hướng dẫn). (Trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND xã Định Liên: Từ sáng ngày 01/03/2024 đến 11h15 sáng ngày 15/03/2024 (Trong giờ hành chính)

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 28/02/2024 đến 16h30 ngày 15/03/2024 (Trong giờ hành chính).

(Khách hàng lưu ý thời gian chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã Định Liên: Từ 08h00 đến 11h15 sáng ngày 15/03/2024).

7. Diện tích, Giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

- Diện tích từ: 105m²/01 lô đất đến 185,2 m²/01 lô đất

- Giá khởi điểm: Từ 2.100.000.000 đồng/01 lô đất đến 3.833.640.000 đồng/01 lô đất.

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: Từ 420.000.000 đồng/01 lô đất đến 766.728.000 đồng/01 lô đất.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 15/03/2024; ngày 18/03/2024; và đến 16h30 ngày 19/03/2024.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá-CMND/CCCD] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Định Liên.

(Khách hàng lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá “báo có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín chậm nhất là đến 16 giờ 30 phút ngày 19/03/2024)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá 01 (Một) vòng; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 Quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thuộc trường hợp được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng thời gian quy định.

(Chi tiết theo Điều 6 Quy chế đấu giá)

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 20/03/2024.

- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường UBND xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc; hợp đồng ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có).

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín; Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa; Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).