Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 30/12/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 13 lô tại: thôn Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: thôn Đắc trí và Tân sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 13 lô đất ở tại xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Diện tích, giá khởi điểmvà tiền đặt trước tài sản đấu giá(kèm theo phụ lụcchi tiết)

- Diện tích: Từ 100m2 đến 125m2/ lô  

 - Giá khởi điểm: Từ 700.000.000đồng đến 875.000.000 đồng/ lô

 -Tiền đặt trước: Từ 140.000.000 đồng đến 175.000.000đồng/01 lô đất 

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  500.000đồng/01 hồ. Hồ sơ đã mua không hoàntrả hoặc đổi lại.

4. Thời gian và mục đích sử dụng đất

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Mục đích sử dụng: Đất ở

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá một vòng đấu; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơđăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại công sở UBND xã Định Bình: Từ ngày 04/01/2022 đến sáng ngày 18/01/2022 (Trong giờ hành chính)

+ Tại công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022 (Trong giờ hành chính)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 11/01/2022
-  Địa điểm tại UBND xã
Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.(Trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty vào các ngày: ngày 18/01/2022; ngày 19/01/2022 và ngày 20/01/2022

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa

+ Nội Dung nộp tiền: [Họ tên người tham gia đấu giá] – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Định Bình.

09. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

( Khoản tiền đặt trước hợp lệ khi tiền đã được báo nổi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trước ngày mở phiên đấu giá)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/01/2022    

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

(Khách hàng lưu ý khi đi đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc, giấy nộp tiền gốc, giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) và giấy xét nghiệm âm tính còn trong thời hạn quy định)

11. Công tác đảm bảo phòng chống dịch

- Thực hiện nghiêm yêu cầu  “5K” trong phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế đó là” Khẩu Trang- khử khuẩn- khoảng cách- không tụ tập- khai báo y tế” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Tất cả người đến tham gia cuộc đấu giá bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính SAR-COV 2 trong vòng 48 giờ đối với kết quả xét nghiệm test nhanh; 72 giờ đối với kết quả xét nghiệm PCR (Tính từ thời điểm có kết quả test nhanh hoặc PCR đến khi tiến hành cuộc đấu giá). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện để làm xét nghiệm hoặc lựa chọn test nhanh tại các cơ sở y tế có thẩm quyền và tự trả kinh phí xét nghiệm.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường Giám đốc, Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, khu 5,thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989721669  hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).