Thông báo đấu giá tài sản thi hành án thửa đất số 361 lô số 5 bản đồ số 17 Thôn Văn Hanh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 4/5/2023

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá:

* Giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 383867

+ Thửa đất số: 361 (Lô số 05)                 Tờ bản đồ số: 17

+ Địa chỉ: Thôn Văn Hanh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

+ Diện tích: 250 m2

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 250 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 200 m2; đất trồng cây lâu năm: 50 m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở Lâu dài; Đất trồng CLN: 50 năm (Đến tháng 11/2061)

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp đất hộ dân cư.

+ Phía Tây giáp đất hộ dân cư.

+ Phía Nam giáp đường giao thông.

+ Phía Bắc giáp đất Nghĩa địa.

4. Giá khởi điểm, Phí tham gia đấu giá, Tiền đặt trước:

   - Giá khởi điểm: 405.000.000 đồng (Bốn trăm linh năm triệu đồng)

(Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng, thuế ruộng đất (nếu có), Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên)

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ (Hồ sơ đã mua không được hoàn trả lại)

-  Tiền đặt trước: 81.000.000 đồng/01 hồ sơ (Tám mươi mốt triệu đồng trên một hồ sơ)

 5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

 - Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 (Một) vòng đấu, người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 quy chế đấu giá).

 - Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật trong và ngoài huyện Vĩnh Lộc.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký xem tài sản:

    - Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 16/05/2023 (trong giờ hành chính)

    - Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 361 (Lô số 05), tờ bản đồ số 17, thôn Văn Hanh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 (Lưu ý: Khách hàng có nhu cầu có thể tự xem tài sản theo địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín để biết thêm chi tiết)

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 05/05/2023 đến ngày 22/05/2023 (Trong giờ hành chính)

 Địa điểm tại: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc và Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trong các ngày 22/05/2023; ngày 23/05/2023 và đến 16h30 ngày 24/05/2023.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản thi hành án vụ ông Trịnh Ngọc Trung

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản thì xin lưu ý về thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi cho phù hợp với thời gian quy định.

10. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

 (Khoản tiền đặt trước hợp lệ khi tiền đã được báo nổi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trước ngày mở phiên đấu giá).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian bán đấu giá: 09h00 ngày 25/05/2023

- Địa điểm tổ chức: Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc.

Trường hợp: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá (theo khoản 5, điều 101, Luật thi hành án dân sự thì khách hàng tham gia đấu giá được hoàn trả lại tiền đặt trước)

* Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản nếu cần liên hệ để biết thêm chi tiết:

Mai Hải Hường Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín,

Tiểu khu 5, Thị Trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Số ĐT: 0989721669. hoặc 02373510368