Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Mặt bằng xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cập nhật: 28/1/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 02 lô tại: Điểm dân cư khu vực Đầu cầu Thiệu Lý, thôn 2, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: Điểm dân cư khu vực Đầu cầu Thiệu Lý, thôn 2, xã Thiệu , huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 02 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đầu cầu Thiệu Lý, thôn 2, xã Thiệu , huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa., tỉnh Thanh Hóa

2. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

       - Diện tích: Từ 66 m2 đến 69m2/ lô

      - Giá khởi điểm: Từ 528.000.000 đồng đến 552.000.000 đồng/ lô

      - Tiền đặt trước: Từ 105.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng/01 lô đất 

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại.

4. Thời gian và mục đích sử dụng đất

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Mục đích sử dụng: Đất ở

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá một lượt các lô đã đăng ký theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (Một) vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại UBND xã Thiệu Lý: Từ ngày 11/02/2022 đến sáng ngày 23/02/2022 (Trong giờ hành chính).

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh  Bảo Tín: Từ ngày  10/02/2022 đến ngày 23/02/2022 (Trong giờ hành chính).

(Chốt hồ sơ tại UBND xã Thiệu Lý từ 07h30 phút đến 11h30 phút ngày 23/02/2023)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 16/02/2022

- Địa điểm tại UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu  Hóa, tỉnh Thanh Hóa.(Trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 23/02/2022; ngày 24/02/2022 và ngày 25/02/2022

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản:  0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa

+ Nội Dung nộp tiền: [ Họ tên người tham gia đấu giá] – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Thiệu Lý.

09. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

( Khoản tiền đặt trước hợp lệ khi tiền đã được báo nổi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trước ngày mở phiên đấu giá)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 08h00 ngày 26/02/2022       

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

( Khách hàng lưu ý khi đi đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc, giấy nộp tiền gốc và giấy ủy quyền tham gia đấu giá  nếu có).

11. Công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid 19:

- Thực hiện nghiêm yêu cầu  “5K” trong phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế đó là” Khẩu Trang- Khửa khuẩn- khoảng cách- không tụ tập- khai báo y tế” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Tất cả người đến tham gia cuộc đấu giá bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính SAR-COV 2 trong vòng 48 giờ đối với kết quả xét nghiệm test nhanh ; 72 giờ đối với kết quả xét nghiệm PCR (Tình từ thời điểm có kết quả test nhanh hoặc PCR đến khi tiến hành cuộc đấu giá) Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện để làm xét nghiệm hoặc lựa chọn test nhanh tại các cơ sở y tế có thẩm quyền và tự trả kinh phí xét nghiệm..

Khách hàng nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, khu 5,thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989721669  hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).