Thông báo đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá tĩnh Thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 22/9/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: Khu dân cư Cầu Đá tĩnh Thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định thông báo bán đấu giá tài sản.

-Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá tĩnh Thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.(Chi tiết trong hồ sơ đấu giá)

- Giá khởi điểm: Từ  650.000.000 đồng – 2.425.000.000 đồng/01 lô đất

- Diện tích: Từ 100m2 – 193,8m2/ 01 lô đất

- Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng – 485.160.000 đồng /01 bộ hồ sơ

-Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

-Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (Một) vòng duy nhất. Phương thức Trả giá lên.

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND xã Xuân Hòa: Vào sáng ngày 30/10/2022; sáng ngày  04/10/2022 và sáng ngày 07/10/2022  (Trong giờ hành chính)

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 23/09/2022 đến 17h00 ngày 11/10/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá. Từ ngày 28/09/2022 đến ngày 29/09/2022

Tại UBND xã Xuân Hòa (Trong giờ hành chính)

- Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín số: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Thanh Hóa 11/10/2022; ngày 12/10/2022; và ngày 13/10/2022

-Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Bắt đầu từ 07h30 ngày 14/10/2022. Tại Hội trường UBND xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ghi chú: Khách hàng trúng đấu giá sẽ chịu tất cả các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ : Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, Tiểu khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Số ĐT: 0989.721.669 . hoặc 02373 510 368 

Tin liên quan