Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại: Khu dân cư Đồng Lãnh Mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 5/8/2022

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh Mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định thông báo bán đấu giá tài sản.

-Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 11 lô đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh Mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.(Chi tiết trong hồ sơ đấu giá)
- Giá khởi điểm:  750.000.000đồng/01 lô đất
- Diện tích: 125m2/ 01 lô đất
- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng đồng /01 bộ hồ sơ
-Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
-Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (Một) vòng duy nhất. Phương thức Trả giá lên.
- Mục đích sử dụng: Đất ở 
- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 
+ Tại Công sở UBND xã Phú Xuân: Vào chiều ngày 12/08/2022 và chiều ngày 19/08/2022 và sáng ngày 26/08/2022 (Trong giờ hành chính)
+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 08/08/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/08/2022(Trong giờ hành chính)
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá. Từ ngày 17/08/2022 đến ngày 18/08/2022
Tại UBND xã Phú Xuân (Trong giờ hành chính)
- Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín số: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Thanh Hóa vào các ngày 25/08/2022; ngày 26/08/2022; và ngày 29/08/2022
-Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Bắt đầu từ 07h30 ngày 30/08/2022. Tại Hội trường UBND xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Ghi chú: Khách hàng trúng đấu giá sẽ chịu tất cả các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ : Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, Tiểu khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Số ĐT: 0989.721.669 . hoặc 02373 510 368