Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 18/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, thị trấn Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 3. Tài sản đấu giá, địa điểm, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Quyền sử dụng của 07 lô đất ở tại: Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

4: Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Theo quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về việc phê duyệt MBQH tỷ lệ 1/500 Đất ở.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 05/04/2023 đến ngày 06/04/2023 Tại thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ với UBND xã Phú Xuân (Trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND xã Phú Xuân: Vào chiều ngày 28/03/2023, chiều ngày 30/03/2023 và ngày 10/04/2023. (Trong giờ hành chính).

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 20/03/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/04/2023(Trong giờ hành chính).

 (Khách hàng lưu ý thời gian chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã: 16h30 ngày 10/04/2023).

7. Diện tích, Giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

- Diện tích: 125 m2/01 lô đất.

- Giá khởi điểm:  540.000.000  đồng/01 lô đất.

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: 108.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

       Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền hoặc chuyển tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong 03 (ba) ngày: 11/04/2023; ngày 12/04/2023; và 16 giờ 30 phút ngày 13/04/2023.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá CMND/CCCD]- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xã Phú Xuân.

 (Khách hàng lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá “ báo có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín chậm nhất là đến 16 giờ 30 phút ngày 13/04/2023)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (Một) vòng duy nhất; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín phát hành; trong đơn cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá.

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng thời gian đã quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 7h30 ngày 14/04/2023.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; giấy nộp tiền; giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín; Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa; Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368