Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất ở tại Khu Đồng Bông, thôn Mật Thôn và điểm dân cư Ao Sào thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 8/6/2022

Đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại: Khu Đồng Bông, thôn Mật Thôn và điểm dân cư Ao Sào thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thiệu Hóa, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 3. Tài sản đấu giá, địa điểm, kích thước, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Quyền sử dụng của 06 lô đất tại: Khu Đồng Bông, thôn Mật Thôn và điểm dân cư Ao Sào thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Theo MBQH xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 và Quyết định số 3129/QD-UBND ngày 10/10/2018).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 21/06/2022 đến ngày 22/06/2022.
-  Địa điểm tại UBND xã
Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Trong giờ hành chính)

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND xã Thiệu Phúc: Vào ngày 13/06/2022 đến sáng ngày 29/06/2022 (Trong giờ hành chính)

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 09/06/2022 đến hết ngày 29/06/2022 (Trong giờ hành chính).

 (Khách hàng lưu ý thời gian chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã Thiệu Phúc: Từ 07h30 đến 11h  sáng ngày 29/06/2022).

6. Diện tích, Giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

   -    Diện tích: Từ 126m² – 198,5m²/ 01 lô đất

-         Giá khởi điểm: Từ 158.800.000 đồng  đến 446.400.000 đồng/01 lô đất

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đến 200.000 đồng/01 hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: 31.760.000 đồng đến 89.280.000 đồng/01 hồ sơ

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 29/06/2022; ngày 30/06/2022 và ngày 01/07/2022.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá-CMND/CCCD] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Thiệu Phúc.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (Một) vòng duy nhất; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 07h30 ngày 02/07/2022     

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc; giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Đấu giá viên: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).

Tin liên quan