Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 4/5/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Đấu giá quyền sử dụng của 14 lô đất ở tại: Khu công sở và đất ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Thuộc MBQH số 872 ngày 11/06/2021 xã Xuân Thiên)

 

         

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 3. Tài sản đấu giá, địa điểm, kích thước, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Đấu giá quyền sử dụng của 14 lô đất tại: Khu công sở và đất ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Thuộc MBQH số 872 ngày 11/06/2021 xã Xuân Thiên)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời gia sử dụng: Lâu dài

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 12/05/2022 đến ngày 13/05/2022
-  Địa điểm tại UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.(Trong giờ hành chính)

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở UBND xã Xuân Thiên: Vào sáng ngày 19/05/2022; sáng ngày 20/05/2022 và sáng ngày 24/05/2022. (Trong giờ hành chính).

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 06/05/2022 đến hết ngày 24/05/2022 (Trong giờ hành chính)

(Chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã Xuân Thiên: Từ 07h30 đến 11h30 sáng ngày 24/05/2022).

6. Diện tích, Giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

   -    Diện tích: 150mđến 180m2/01 lô đất

-    Giá khởi điểm: Từ 450.000.000 đồng đến 660.000.000 đồng/01 lô

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: Từ 200.000 đến 500.000 đồng/01 hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: Từ 90.000.000 đồng đến 132.000.000 đồng/01 hồ sơ

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 24/05/2022; ngày 25/05/2022 và ngày 26/05/2022.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá-CMND/CCCD] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Xuân Thiên.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (Một) vòng duy nhất; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 07h30 ngày 27/05/2022  

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc; giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Đấu giá viên: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).