Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Khu dân cư chợ Phủ Thọ (khu 1) và Khu đất đội thuế cũ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 17/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Khu dân cư chợ Phủ Thọ (khu 1) và Khu đất đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, địa điểm, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Quyền sử dụng 12 đất ở tại Khu dân cư chợ Phủ Thọ (khu 1) và Khu đất đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

4. Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Các lô đất đấu giá đã được phê duyệt tại MBQH số 1634/QĐ-UBND ngày 26/07/2017 và 2613/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 29/03/2023 đến ngày 30/03/2023.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá Khu dân cư chợ Phủ Thọ (khu 1) và Khu đất đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

(Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ với UBND thị trấn Thọ Xuân, công ty để được hướng dẫn). (Trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND thị trấn Thọ Xuân: Sáng ngày 28/03, sáng ngày 30/03 và sáng ngày 03/04/2023 (Sáng từ 8h00 đến 11h15)

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 20/03/2023 đến 16h30 ngày 04/04/2023 (Trong giờ hành chính).

(Khách hàng lưu ý thời gian chốt hồ sơ đấu giá tại UBND thị trấn Thọ Xuân: Từ 08h00 đến 11h15 sáng ngày 03/04/2023).

7. Diện tích, Giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

-  Diện tích từ: 62.1m²/01 lô đất đến 136.5m²/01 lô đất

-  Giá khởi điểm từ: 516.000.000 đồng/01 lô đất đến 993.600.000 đồng /01 lô đất.

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: Từ 103.200.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 198.720.000 đồng/01 bộ hồ sơ

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 04/04/2023; ngày 05/04/2023; và đến 16h30 ngày 06/04/2023.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá-CMND/CCCD] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại TT Thọ Xuân.

(Khách hàng lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá “báo có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín chậm nhất là đến 16 giờ 30 phút ngày 06/04/2023)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá 01 (Một) vòng; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 Quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín phát hành; trong đơn cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng  đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá.

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Chi tiết theo Điều 6 và Điều 8 Quy chế đấu giá)

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 07h30 ngày 07/04/2023

- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường UBND Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc; giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín; Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).