Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân tập trung xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 27/4/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch khu dân tập trung xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Triệu Sơn, thị trấn Triệu Sơn.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 17 lô đất Mặt bằng quy hoạch khu dân cư tập trung xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

4. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục

   -    Diện tích: 98mđến 100m2/01 lô đất

-         Giá khởi điểm: Từ 450.000.000 đồng đến 555.000.000 đồng/01 lô

-         Tiền đặt trước: Từ 90.000.000 đồng đến 111.000.000 đồng/01 hồ sơ

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 đến 500.000 đồng/01 hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

6. Thời gian và mục đích sử dụng đất

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Mục đích sử dụng: Đất ở

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký số lô trực tiếp tại phiên đấu giá, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở UBND xã Thọ Vực: Từ ngày 29/04/2022 đến sáng ngày 14/05/2022 (Trong giờ hành chính).

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 29/04/2022 đến hết ngày 15/05/2022 (Trong giờ hành chính)

(Chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã Thọ Vực: Từ 07h30 đến 11h30 sáng ngày 14/05/2022).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 10/05/2022
-  Địa điểm tại UBND xã
Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.(Trong giờ hành chính)

10. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong thời hạn 3 ngày: Ngày 13/05/2022; ngày 16/05/2022 và ngày 17/05/2022.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank-CN Thanh Hóa

+ Nội Dung nộp tiền: [ Họ tên người tham gia đấu giá-CMND/CCCD] – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Thọ Vực.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín phát hành, trong đơn cam kết không nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

( Khoản tiền đặt trước hợp lệ khi tiền đã được báo nổi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trước ngày mở phiên đấu giá)

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 07h30 ngày 18/05/2022        

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Thọ Vực, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND /CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc và giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có)

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Đấu giá viên: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).