Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại : Khu phố 3, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 21/4/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 08 lô đất tại Khu Phố 3, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định thông báo Niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 08 lô đất tại Khu Phố 3, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 08 lô đất ở tại khu vực Khu phố 3, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Kèm theo MBQH chi tiết 1/500)

2. Giá khởi điểm, diện tích và tiền đặt trước tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục - Giá khởi điểm: Từ 626.875.000đồng – 1.692.180.000đồng/01 lô đất

- Diện tích:  Từ 125m2 đến 488m2/ 01 lô đất

- Tiền đặt trước: 125.375.000đồng đến 338.436.000 đồng/01 bộ hồ sơ

  (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

3. Mục đích và thời gian sử dụng:

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;  + Thời gian sử dụng: Lâu dài

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc không được đổi.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng tại cuộc đấu giá. (tối đa 02 vòng)

 - Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại UBND TT Kim Tân: Từ ngày 27/04/2022  đến sáng ngày 13/05/2022 .(Trong giờ hành chính)

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 14/05/2022(Trong giờ hành chính)

(Khách hàng lưu ý về Thời gian chốt hồ sơ tại UBND TT Kim Tân từ 07h30 – đến 11h ngày 13/05/2022)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/05/2022 đến ngày 05/05/2022

- Địa điểm tại: UBND TT Kim Tân (Trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong thời hạn 3 ngày: 12/05/2022; ngày 13/05/2022 và ngày 16/05/2022

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản:  0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa

+ Nội Dung nộp tiền: [ Họ tên người tham gia đấu giá- CMND/CCCD] – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại TT Kim Tân

09. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín phát hành, trong đó có nội dung cam kết về sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

 - Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ  08h00 ngày 17/05/2022

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

11. Công tác đảm bảo phòng chống dịch

- Thực hiện nghiêm yêu cầu  “5K” trong phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế đó là” Khẩu Trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

- Tất cả người đến tham gia cuộc đấu giá bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính SAR-COV 2 trong vòng 48 giờ đối với kết quả xét nghiệm test nhanh; 72 giờ đối với kết quả xét nghiệm PCR (Tính từ thời điểm có kết quả test nhanh hoặc PCR đến khi tiến hành cuộc đấu giá). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện để làm xét nghiệm hoặc lựa chọn test nhanh tại các cơ sở y tế có thẩm quyền và tự trả kinh phí xét nghiệm.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín; Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa.Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).

Tin liên quan