Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 Thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 13/5/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại: thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại: thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 05 lô đất Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2019 khu vực thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục )

   -    Diện tích: 100m2/01 lô đất

-         Giá khởi điểm: 980.000.000 đồng/01 lô

-         Tiền đặt trước: 190.000.000 đồng/01 hồ sơ

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/01 hồ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại.

4. Thời gian và mục đích sử dụng đất

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Mục đích sử dụng: Đất ở

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký số lô trực tiếp tại phiên đấu giá, đấu giá đối với từng lô đất, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở UBND xã Nông Trường: Ngày 19/05/2021, ngày 20/05/2021 và sáng ngày 01/06/2021 (Trong giờ hành chính) (Từ 7h30 đến 11h00 ngày 01/06/2021).

+ Tại công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 15/05/2021 đến hết ngày 01/06/2021 (Trong giờ hành chính)

(Thời gian chốt hồ sơ tại UBND xã vào sáng ngày 01/06/2021).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/05/2021 đến ngày 21/05/2021
-  Địa điểm tại UBND xã
Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.(Trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

 

 

 

 

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty vào các ngày 01/06/2021; ngày 02/06/2021 ngày 03/06/2021.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản:  0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa

+ Nội Dung nộp tiền: [ Họ tên người tham gia đấu giá] – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Nông Trường.

09. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

( Khoản tiền đặt trước hợp lệ khi tiền đã được báo nổi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trước ngày mở phiên đấu giá)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 7h30 ngày 04/06/2021

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng  lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND /CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc và giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có)

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Đấu giá viên: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, khu 5,thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989721669  hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).