Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất ở Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2020 Thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 16/6/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2020 tại: thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2020 tại: thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng của 27 lô đất Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2020 khu vực thôn Quần Nham 1 và thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục )

   -    Diện tích: 150mđến 270m2/01 lô đất

-         Giá khởi điểm: Từ 259.200.000 đồng đến 486.000.000đồng/01 lô

-         Tiền đặt trước: 50.000.000đồng/01 hồ sơ

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  200.000đồng/01 hồ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại.

4. Thời gian và mục đích sử dụng đất

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Mục đích sử dụng: Đất ở

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký số lô trực tiếp tại phiên đấu giá, đấu giá đối với từng lô đất, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở UBND xã Đồng Lợi: Từ ngày 21/06/2021 đến sáng ngày 02/07/2021(Trong giờ hành chính).

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 18/06/2021 đến hết ngày 03/07/2021 (Trong giờ hành chính)

(Chốt hồ sơ đấu giá tại UBND xã Đồng Lợi: Từ 07h30 đến 11h30 sáng ngày 02/07/2021).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 23/06/2021 đến ngày 24/06/2021
-  Địa điểm tại UBND xã
Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.(Trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong thời hạn 3 ngày: Ngày 30/06/2021; ngày 02/07/2021 và ngày 05/07/2021.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản:  0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa

+ Nội Dung nộp tiền: [ Họ tên người tham gia đấu giá-CMND/CCCD] – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Đồng Lợi.

09. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

( Khoản tiền đặt trước hợp lệ khi tiền đã được báo nổi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín trước ngày mở phiên đấu giá)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian:  Bắt đầu từ 7h30 ngày  06/07/2021    

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND /CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc và giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có)

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá

- Thời gian trả lại tiền: Công ty sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Hình thức trả lại tiền: Chuyển khoản hoặc khách hàng nhận qua CMND/CCCD tại ngân hàng gần nhất mà khách hàng đăng ký trong đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Đấu giá viên: Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định,tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).