Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản và thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng ngân sách địa phương.

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, Hoằng Hà, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, Hoằng Hà, Hoằng Hóa

Cập nhật: 9/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất ở tại Khu dân cư tại thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, Thiệu Thành, Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, Thiệu Thành, Thiệu Hóa

Cập nhật: 2/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa

Thông báo đấu giá LẦN 2 quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá LẦN 2 quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 25/4/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở tại Khu Đội thuế cũ, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 25/4/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu xen cư giáp Quốc lộ 47, thôn Hữu Lễ 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu xen cư giáp Quốc lộ 47, thôn Hữu Lễ 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 17/4/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu xen cư giáp Quốc lộ 47, thôn Hữu Lễ 4 Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tin tức