Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản và thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng ngân sách địa phương.

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới Liên Sơn, Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới Liên Sơn, Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/1/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 06 lô đất ở tại Khu dân cư mới thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/1/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 26 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, Quy Xá, Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, Quy Xá, Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Cập nhật: 28/12/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại Điểm dân cư khu vực Đồng Ải, thôn Quy Xá, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá

Thông báo đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 22/12/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá (lần 3) quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 24/11/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá đợt 2 quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Tin tức