Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản và thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng ngân sách địa phương.

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 15/9/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, Hổ Thôn, Định Hưng, Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, Hổ Thôn, Định Hưng, Yên Định

Cập nhật: 6/9/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại Khu dân cư Khu vực Cửa Thần, thôn Vệ Thôn và Khu vực Đồng Tây Dọc Đoán, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định.

Thông báo đấu giá lần 2 đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 29/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá lần 2 quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá lần 2 quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 24/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 09 lô đất ở tại thôn Xuân Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đợt 2)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 9/8/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tin tức