Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản và thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng ngân sách địa phương.

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư Thọ Tân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư Thọ Tân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 11/7/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở tại khu dân cư xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 17 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng của 17 lô đất ở tại thôn Xuân Long, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 9/7/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng của 17 lô đất ở tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm,huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Cập nhật: 19/6/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cập nhật: 12/6/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất ở tại Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 28/5/2024

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tin tức