Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản và thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng ngân sách địa phương.

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 19/5/2023

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 95/MBQH-UBND ngày 25/12/2020 (Mặt bằng Kim Quỳ 02)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bòng Sơn, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bòng Sơn, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá

Cập nhật: 22/4/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá 14 thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư Phú Thượng, Hoằng Phú, Hoằng Hóa

Cập nhật: 29/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 95/MBQH-UBND ngày 25/12/2020

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 18/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Đồng Lãnh mới thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 18/3/2023

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá Tỉnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tin tức